ترجمه رسمی اظهارنامه، ترازنامه، تقاضای ثبت شرکت

ترجمه رسمی اظهارنامه، ترازنامه، تقاضای ثبت شرکت

ترجمه رسمی اظهارنامه، ترازنامه، تقاضای ثبت شرکت

ترجمه رسمی مدارک مالی

اظهارنامه مالیاتی و همچنین ترازنامه‌های مالی جزو مدارکی هستند که برای اثبات تمکن مالی به سفارت جهت دریافت ویزای مهاجرتی ارائه داده می‌شود. زیرا به کارشناسان سفارت اثبات می‌شود که جزو سهامداران هستند و جهت ادامهٔ فعالیت قبل از پایان تاریخ ویزا به کشور باز می‌گردند. این مدارک شامل اساسنامه، آگهی تأسیس، ترازنامه و اظهار نامه ثبت شرکت، اظهار نامه مالیاتی می‌باشند. برای ترجمه رسمی اظهارنامه و مدارک مورد نظر کافیست اصل مدارک خود را به دارالترجمه رسمی ماسال تحویل داده و در مدت زمان 1 روز کاری ترجمه رسمی خود را از همکاران ما دریافت کنید.

شرکت‌های ایرانی که قصد دایر کردن شعبه‌ای در خارج از کشور را دارند یا قصد شرکت در مناقصات بین المللی را دارند برای شروع فعالیت باید برخی از اسناد و مدارک شعبهٔ اصلی شرکت خود را ارائه دهند.

مدارک لازم 

این مدارک شامل:

 1. اساسنامه،
 2. آگهی تأسیس،
 3. ترازنامه و اظهارنامه ثبت شرکت
 4. و اظهار نامه مالیاتی

می‌باشند.

همچنین ترازنامه‌های مالی جزء مدارکی هستند که برای اثبات تمکن مالی به سفارت جهت دریافت ویزای مهاجرتی ارائه داده می‌شود. زیرا به کارشناسان سفارت اثبات می‌شود که جزء سهامداران هستند و قطعاً جهت ادامهٔ فعالیت قبل از پایان تاریخ ویزا به کشور باز می‌گردند.

اظهارنامه ثبت شرکت‌ها معمولاً توسط سهامداران و متولیان شرکت تقاضا می‌شود.

ترازنامهٔ مالیاتی

ترازنامه به گزارشی از دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام یک شرکت و بدهی‌ها در زمان مشخص گفته می‌شود و مبنای محاسبه نرخ بازگشت و ارزیابی ساختار سرمایه‌ای شرکت است. ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت در لحظه را نشان می‌دهد و در پایان یک دورهٔ مالی تهیه می‌گردد.

ترازنامه از ۴ بند شامل:

 1. عنوان
 2. واحد اندازه گیری
 3. بخش حساب‌ها
 4. جمع حساب‌ها

تشکیل شده است.

گزارش مالی ۱ سال کاری شرکت یا شخص که به منظور محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند.

ترجمه رسمی اظهارنامه

در ایران مالیات به ۲ صورت خود اظهاری یا علی الرأس محاسبه می‌گردد.

روش خود اظهاری و علی الرأس

روش خود اظهاری شخص حقیقی یا حقوقی خود اعلام می‌نماید که میزان درآمدش چقدر بوده و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی مؤدی یا عدم ارائه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مؤدی اعلام نماید. مؤدی ملزم است مالیات تعیین شده را پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات جریمه و تبعات سنگین شامل مؤدی می‌شود.

چه کسانی باید مالیات بدهند؟

بر اساس قانون مالیات مستقیم پرداخت مالیات شامل اشخاص زیر می‌شود:

۱- کلیه مالکان ائم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود

۲- هر شخص ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای به دست آمده در داخل یا خارج از ایران

۳- شخص حقوقی نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده در داخل یا خارج از ایران

۴- هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی

اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ثبت شرکت‌ها در صورت رویت اصل مدرک قابلیت ترجمه رسمی را دارد.

جهت تائید دادگستری و خارجه اصل اظهارنامه باید توسط کارشناس واحد امور مالیاتی و کارشناس ارشد واحد مالیاتی تائید شده باشد.

اظهارنامه ثبت شرکت‌ها باید ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها باشد و همراه با روزنامه رسمی برای دادگستری ارسال شود.

تأیید ترازنامه شرکت‌های دولتی منوط به تأیید سازمان حسابرسی کشور است. همچنین ترازنامه‌های غیر دولتی نیاز به تأیید حسابرسان خبره و انجمن حسابرسان رسمی دارند که در نهایت برای تاییدات دادگستری و امورخارجه بایستی اصل روزنامه رسمی خود شرکت و موسسه حسابرسی پیوسته ترجمه قرارگیرد.

توجه داشته باشید که ترجمه رسمی اظهارنامه ثبت شرکت به تنهایی جهت مدارک شغلی کفایت نمی‌کند و پیشنهاد کارشناسان دارالترجمه رسمی ماسال این است که به همراه ترجمه رسمی اظهارنامه مدارک ذیل را درصورت وجود ارائه دهید:

 1. ترجمه رسمی سابقه بیمه: در قسمت کارفرما نام شرکت مربوطه مرقوم گردد.
 2. ترجمه رسمی روزنامه رسمی (ترجمه رسمی آگهی تأسیس): نام متقاضی ویزا در ترجمه رسمی برجسته گردد.
 3. ترجمه رسمی قبض مالیاتی: اهمیت ترجمه رسمی قبض مالیاتی در این است که به کارشناسان سفارت اثبات می‌کند شرکت مربوطه در حال فعالیت است.
 4. ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار: که موارد قابل توجه به شرح ذیل است:
  • تاریخ صدور گواهی
  • تاریخ کارکرد متقاضی ویزا در آن شرکت
  • سمت و شرح وظایف
  • میزان حقوق ماهیانه
  • نام امضاکننده گواهی کار در آگهی تأسیس مرقوم شده باشد.

* در سخت گیرانه ترین حالت ارائه ۵ مورد بالا جهت مدارک کاری کفایت می‌کند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


ترجمه رسمی ترکی استانبولی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی ترکی استانبولی قبض آب
ترجمه رسمی ترکی استانبولی استرداد مجرمین
ترجمه رسمی ترکی استانبولی دادخواست طلاق
ترجمه رسمی ترکی استانبولی حصر وراثت
ترجمه رسمی ترکی استانبولی سند ملکی