ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی جزو مدارک موردنیاز سفارت جهت صدور ویزا نیست و عموماً مراجعه‌کنندگان دارالترجمه رسمی ماسال جهت موارد خاص و ارائه به ادارات کشورهای خارجی درخواست ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی می‌کنند. کشور و جایی که باید ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی ارائه شود، مشخص می‌کند که ترجمه با مهر مترجم کفایت می‌کند یا ترجمه رسمی باید به تأییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برسد.

در سفرهایی که باهدف درمان و پزشکی انجام می‌شود، قطعاً باید کلیه مدارک پزشکی ازجمله ترجمه رسمی گواهی سلامت پزشکی، ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی، ترجمه رسمی گزارش پزشکی، ترجمه رسمی نسخه پزشک و …. ترجمه رسمی شود.

برای ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم، اصل مدرک بر روی سربرگ پزشک و با مهر پزشک کفایت می‌کند. و درصورتی‌که نیاز به تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه باشد قطعاً باید تمامی مدارک پزشکی ابتدا با تأیید نظام پزشکی برسد، سپس ترجمه رسمی انجام شود و جهت اخذ تاییدات به دادگستری و وزارت امور خارجه ارسال گردد.

در خصوص مدارکی که گواهی به مریضی خاص مانند مریضی قند خون می‌دهد، جهت اخذ مهر پزشکی قانونی باید پزشک صادرکننده گواهی قطعاً متخصص مرتبط با بیماری گواهی‌شده باشد و باید برگه‌های آزمایش و مدارک دیگر پزشکی به همراه مدارک به دادگستری و وزارت امور خارجه ارسال گردد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


ترجمه رسمی ترکی استانبولی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی ترکی استانبولی قبض آب
ترجمه رسمی ترکی استانبولی استرداد مجرمین
ترجمه رسمی ترکی استانبولی دادخواست طلاق
ترجمه رسمی ترکی استانبولی حصر وراثت
ترجمه رسمی ترکی استانبولی سند ملکی