ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی یکی از مهم‌ترین مدارک شغلی برای کارمندان بخش خصوصی و دولتی جهت اخذ ویزا می‌باشد که برای ارائه به سفارت معمولاً ترجمه رسمی فیش حقوقی 3 ماه آخر فعالیت مورد نیاز است. برای ترجمهٔ رسمی فیش حقوقی ارائهٔ اصل فیش حقوقی که در سربرگ رسمی و با مهر و امضای رسمی شرکت باشد.

ترجمه رسمی فیش حقوقی

همان گونه که فیش حقوقی در داخل کشور به عنوان مدرکی برای اثبات استطاعت مالی افراد جهت انواع ضمانت‌ها به شمار می‌رود، برای سفارت خانه‌های کشورهای خارجی نیز فیش حقوقی مدرکی جهت اثبات اشتغال و نشان دهندهٔ درآمد و تمکن مالی متقاضی ویزا است.

برای همین ترجمه رسمی فیش حقوقی یکی از مهم‌ترین مدارک شغلی جهت اخذ ویزا می‌باشد که برای ارائه به سفارت معمولاً ترجمه رسمی فیش حقوقی 3 ماه اخیر فعالیت مورد نیاز است.

ترجمه رسمی فیش‌های حقوقی دولتی و غیر دولتی

فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی قابلیت ترجمه رسمی را دارند. برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل حکم کارگزینی و اصل دفترچه بیمه به منظور اثبات اصالت مدرک به کارشناسان دادگستری و خارجه مورد نیاز است.

فیش‌های حقوقی غیر دولتی با مهر و امضای شرکت قابلیت ترجمه رسمی را دارند. برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل روزنامه رسمی یا آگهی تأسیس یا آخرین تعییرات شرکت و یا پروانه کسب و یا پروانه مطب و اصل دفترچه بیمه که در قسمت کارفرما نام آن شرکت درج شده باشد و یا سابقه بیمه مورد نیاز است.

سؤالات متداول

برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه فیش‌های حقوقی ادارات دولتی ارائه اصل حکم کارگزینی و اصل دفترچه بیمه به منظور اثبات اصالت مدرک به کارشناسان دادگستری و خارجه مورد نیاز است.

برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه فیش‌های حقوقی غیر دولتی ارائه اصل روزنامه رسمی یا آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات شرکت و یا پروانه کسب و یا پروانه مطب و اصل دفترچه بیمه که در قسمت کارفرما نام آن شرکت درج شده باشد و یا سابقه بیمه مورد نیاز است.

فیش‌های حقوقی تا یک سقف مبلغ که توسط دادگستری تعیین می‌شود نیاز به ارائه مدارک کسر از حقوق و مالیاتی ندارند. اما اگر از سقف آن مبلغ بیشتر باشد مدارک لازم همراه با ترجمه فیش حقوقی جهت اخذ تائیدات ارسال می‌گردد.

فیش‌های حقوقی غیر دولتی با مهر و امضای شرکت قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


ترجمه رسمی ترکی استانبولی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی ترکی استانبولی قبض آب
ترجمه رسمی ترکی استانبولی استرداد مجرمین
ترجمه رسمی ترکی استانبولی دادخواست طلاق
ترجمه رسمی ترکی استانبولی حصر وراثت
ترجمه رسمی ترکی استانبولی سند ملکی