ترجمه رسمی وکالتنامه

ترجمه رسمی وکالتنامه

ترجمه رسمی وکالتنامه

ترجمه رسمی وکالت نامه

به طور معمول ترجمه رسمی وکالت نامه برای ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و سایر مراجع خارجی استفاده می‌شود برای ترجمه رسمی وکالت نامه اصل سند مورد نیاز می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

وکالت نامه یک سند رسمی است که در آن یکی از طرفین به طرف مقابل مجوز انجام کاری را می‌دهد. وکالت نامه باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده و ممهور به مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی باشد. لازم به ذکر است اگر از تاریخ تنظیم سند بیش از یک سال گذشته باشد ترجمه رسمی انجام نمی‌شود. مگر اینکه مجدداً وکالت نامه توسط دفترخانه تائید شود تا مشمول عزل و یا استعفای وکیل یا یکی از طرفین قرار نگرفته باشد.

در خصوص وکالت نامه‌های مربوط به واگذاری حضانت، سرپرستی، ولایت و قیومیت از سوی اولیا، والدین، سرپرست قانونی به یکدیگر و یا سایر اشخص تنها با ارائه رأی قطعی دادگاه صالحه قابلیت ترجمه رسمی را دارد. رأی اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل وکالت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر رسمی و ممهور به مهر و امضای سردفتر و اصل شناسنامه موکل مورد نیاز است.

نکته: اگر وکالت نامه در خصوص انجام کاری در کشور خارجی تنظیم شده باشد باید حتماً اسم کشور خارجی در متن وکالت نامه قید شود. 

سؤالات متداول

مدت زمان ترجمه رسمی وکالت نامه 2 روز کاری و با اخذ تائیدات دادگستری و خارجه 3 الی 4 روز کاری می‌باشد.

برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل وکالت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر رسمی و ممهور به مهر و امضای سردفتر و اصل شناسنامه موکل مورد نیاز است.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


ترجمه رسمی ترکی استانبولی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی ترکی استانبولی قبض آب
ترجمه رسمی ترکی استانبولی استرداد مجرمین
ترجمه رسمی ترکی استانبولی دادخواست طلاق
ترجمه رسمی ترکی استانبولی حصر وراثت
ترجمه رسمی ترکی استانبولی سند ملکی