ترجمه رسمی گواهینامه ثبت اختراع

ترجمه رسمی گواهینامه ثبت اختراع

ترجمه رسمی گواهینامه ثبت اختراع

گواهینامه ثبت اختراع

ترجمه رسمی گواهینامه ثبت اختراع جزو مدارک اصلی جهت اخذ ویزا نمی‌باشد و از دسته مدارکی است که اگر به همراه ترجمه رسمی دیگر مدارک به سفارت مربوطه ارائه گردد، در تصمیم گیری افسر بررسی کننده مدارک بی تأثیر نیست. البته ترجمه رسمی گواهینامه ثبت اختراع جهت ویزاهای تحصیلی و کاری و مواردی غیر از اخذ ویزا تقاضا می‌شود.

مرجع صادر کننده گواهینامه ثبت اختراع، قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) می‌باشد و توسط رییس اداره ثبت اختراعات امضا می‌شود.

جهت ترجمه رسمی گواهینامه ثبت اختراع با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه اصل گواهینامه ثبت اختراع باید رویت شود. قابل ذکر است که گواهینامه بدون هلوگرام قوه قضاییه فاقد ارزش است.

درصورتی که متقاضی ترجمه رسمی با اخذ تاییدات داگستری و وزارت امور خارجه بخواهد باید اصل مدرک به همراه ترجمه رسمی جهت رویت کارشناسان ارسال گردد.

درخصوص افرادی که قصد ترجمه رسمی گواهینامه ثبت اختراع دارند و اصل مدرک را ندارند قابل ذکر است که طبق قوانین ابلاغ شده از سوی ریاست محترم اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه هیچ مدرکی با مهر برابر اصل دفاتر اسناد رسمی قابل قبول نمی‌باشد و فاقد اعتبار است و تنها در صورتی کپی برابر اصل مدارک مورد قبول هستند که توسط مرجع صادرکننده مدرک انجام شود.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


ترجمه رسمی ترکی استانبولی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی ترکی استانبولی قبض آب
ترجمه رسمی ترکی استانبولی استرداد مجرمین
ترجمه رسمی ترکی استانبولی دادخواست طلاق
ترجمه رسمی ترکی استانبولی حصر وراثت
ترجمه رسمی ترکی استانبولی سند ملکی