سند طلاق یا رونوشت آن

سند طلاق یا رونوشت آن

سند طلاق یا رونوشت آن

به طور معمول ترجمه رسمی سند طلاق نشان دهنده‌ی مجرد بودن فرد متقاضی می‌باشد که درخواست مهاجرت به خارج از کشور را دارد. اما ارائه ی ترجمه رسمی شناسنامه به سفارت به تنهایی کفایت می‌کند و ترجمه رسمی سند طلاق می‌تواند جزو مدارک مکمل جهت ارائه به سفارت باشد.

سند طلاق یا طلاق نامه مطابق قانون یک سند رسمی است که در دفاتر ازدواج و طلاق برای زوجینی که قصد جدایی دارند بصورت قانونی صادر و ثبت می‌شود.

سند طلاق معمولا دارای جلدی با رنگ سفید است که اصل آن در یک نسخه صادر شده و تحویل زوجین می‌گردد.

خانم‌هایی که متارکه کرده اند و قصد مهاجرت از کشور را دارند می‌بایست طلاقنامه یا رونوشت آن را همراه با سایر مدارک شناسایی جهت اخذ پاسپورت به اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تحویل دهند.

برای ترجمه رسمی سند طلاق ارائه اصل سند که در دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم شده و ممهور به مهر و امضای سردفتر ازدواج و طلاق می‌باشد مورد نیاز است.

در صورتی که سند طلاق مفقود شده باشد می‌توانید از دفتر ثبتی ازدواج و طلاق مربوطه یک نسخه رونوشت طلاق نامه را اخذ نموده که تمامی موارد شرح داده شده در سند طلاق در آن مرقوم گردد.

رونوشت سند طلاق جایگزینی برای اصل سند مفقود شده می‌باشد که در صورتی قابلیت ترجمه رسمی را دارد که توسط همان دفتر ثبت ازدواج و طلاق که طلاق را ثبت نموده تنظیم شده و ممهور به مهر و امضای سر دفتر ازدواج و طلاق باشد.

اصل طلاقنامه یا اصل رونوشت آن که توسط دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق تنظیم شده و ممهور به مهر و امضای سر دفتر می‌باشد. با ارائه‌ی اصل شناسنامه ی یکی از طرفین که طلاق در آن ثبت شده باشد قابلیت ترجمه رسمی و تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد.

در مورد اتباع خارجی مقیم ایران که طلاق از طریق دادگاه ایران صادر شده باشد با ذکر بلامانع بودن ترجمه آن از طریق شعبه مربوطه قابل ترجمه و تائید است.

سوالات متداول

مدت زمان ترجمه رسمی 1 روز کاری و با اخذ تائیدات 3 روزکاری می‌باشد.

اصل سند طلاق یا اصل رونوشت آن که توسط دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق تنظیم شده و ممهور به مهر و امضای سر دفتر اسناد رسمی می‌باشد. با ارائه ی اصل شناسنامه ی یکی از طرفین که طلاق در آن ثبت شده باشد قابلیت ترجمه رسمی و تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد.

بله – چنانچه از دفتر طلاقی که سند ازدواج صادر شده، تهیه شود قابلیت ترجمه رسمی دارد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


ترجمه رسمی ترکی استانبولی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی ترکی استانبولی قبض آب
ترجمه رسمی ترکی استانبولی استرداد مجرمین
ترجمه رسمی ترکی استانبولی دادخواست طلاق
ترجمه رسمی ترکی استانبولی حصر وراثت
ترجمه رسمی ترکی استانبولی سند ملکی