گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل

تمامی گواهی‌های تحصیلی صادره، باید مهر آموزش و پرورش کل استان مربوطه را داشته باشد. همچنین مهر مدرسه الزامی می‌باشد. قابل ذکر است که موارد ذکر شده برای ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه می‌باشد و برای ترجمه رسمی با مهر مترجم و سربرگ قوه قضاییه اصل مدرک روی سربرگ مدرسه و مهر مدرسه کفایت می‌کند.

ترجمه‌ی رسمی گواهی اشتغال به تحصیل به مدت سه ماه پس از ترجمه‌ی رسمی اعتبار دارد.

 گواهی اشتغال به تحصیلی که مربوط به مراکز عالی می‌باشد به سه دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند:

  1. گواهی اشتغال به تحصیل مربوط به دانشگاه‌های وزارت علوم و تحقیات فناوری
  2. گواهی اشتغال به تحصیل مربوط به دانشگاه‌های آزاد اسلامی
  3. گواهی اشتغال به تحصیل مربوط به دانشگاه‌های وزارت بهداشت

دسته اول (گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه‌های وزارت علوم) بایستی در سامانه سجاد ثبت نام شده و کد صحت دریافت کنند.

دسته دوم (گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه‌های آزاد اسلامی) بایستی ممهور به مهر و امضای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی باشند.

دسته سوم (گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه‌های وزارت بهداشت) بایستی ممهور به مهر و امضای وزارت بهداشت باشند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


ترجمه رسمی ترکی استانبولی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی ترکی استانبولی قبض آب
ترجمه رسمی ترکی استانبولی استرداد مجرمین
ترجمه رسمی ترکی استانبولی دادخواست طلاق
ترجمه رسمی ترکی استانبولی حصر وراثت
ترجمه رسمی ترکی استانبولی سند ملکی